Blog

31 Mayıs 2018

Bitirme Tezinin Başlığı, Özet ve Giriş Yazımı

Bilgiye ulaşma, bilgiyi doğru kullanma ve yazılı olarak ifade becerisi gerektiren bitirme tezi süreci doğru yönetilmediği müddetçe stres seviyesi yükselir. Bu dönemin en popüler sorusu ise bitirme tezi nasıl yazılır şeklindedir. Kimi zaman bitirme projesi olarak da adlandırılan bu konuda, başlık seçiminden önsöze, özet yazımından tez metnine kadar zorlanma yaşanacağı aşikardır. Tez başlığının okuyanların tez hakkında fikir edinmelerini sağlayacak kadar zengin olması, ancak yormayacak kadar da sade olması gerekir. Özellikle başlık konusunda gereksiz kelime kullanımından kaçınılmalıdır. Önsöz konusunda yapılması gereken, tezin bilimsel/teknik içeriğinden ayrı bir şekilde yazımıdır. Önsöz kısmında verilebilecek bir tüyo, tezin yapımında emeği geçenlere ve kaynaklarından yararlanılan kişilere teşekkür edilmesidir.

Hangi Bölüme Ne Yazmalı?

Genel itibariyle tezlerin en fazla okunan kısımları özet ve giriş bölümlerinin yanı sıra sonuç bölümleridir. Tez konusu hakkında genel malumat almak isteyen kişiler bu kısımları okur. İlk paragrafında konunun başarılı bir şekilde tanıtımı tezin özet kısmı nasıl yazılır sorusunun yanıtı olur. Özetin diğer paragrafları ise çalışmanın amaç ve kapsamı kısa cümlelerle ele alınır. Bu şekilde bitirme tezi özet kısmı yazılırken edilgen bir yapı kullanılması büyük önem taşır. Özetin ardından tez metninin yazım konusuna geçilebilir. Kullanılan dilin anlaşılabilir ve okuyanları yormayacak şekilde kullanımı tavsiye edilmektedir. Aranılan bilgiye ulaşma hızı tezi okuyanların memnuniyetini sağlayan bir unsurdur. Biçim olarak ise girişle başlayan tez metni sonuç bölümü ile nihayetlendirilmelidir.

Tezin Giriş Kısmı İpuçları

Gelelim tez metninin giriş kısmı konusuna. Tezin konusu hakkında verilecek temel bilgiler, giriş kısmının konusunu oluşturur. Tez konusunun neden seçildiği ve tezin amacı net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bir kez daha konunun tanımı yapılabilir. Tezi anlaşılabilir kılması için ön bilgi verilmelidir. Benzer konularda yapılmış çalışmalar varsa değinilebilir. Tezin izah yöntemi de giriş kısmında değinilmesi gereken bir unsurdur. Tezin diğer kısımlarının tanıtımı yine tezin giriş kısmına ne yazılır sorusunun bir yanıtını oluşturmaktadır. Girişten sonraki diğer kısımlarda şekiller yardımıyla konu izah edilir. Deneysel bir durum mevzubahis ise anket vb. sonuçları çizgisel olarak verilir ve sonuçları değerlendirilmelidir. Deneysel bir durum yoksa bunun yerine başka bir kısım açılır: Uygulama. Tezin diğer kısımları başka bir blog yazımızın konusu.

Blog

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.