Blog

4 Haziran 2018

İntihal Nedir

Türkiye’de üniversitelerin hızla yayılması ve çoğalması, akademisyenlere çok fazla ihtiyaç duyulması, yeni kitapların ve makalelerin üretilmesine ihtiyaç duyulması gibi sebeplerle hızlı bir şekilde makale ve kitap üretilmeye başlanmıştır. İntihal nedir sorusu aslında akademik bir yaraya parmak basan bir sorudur. Ülkemizde pek çok akademisyen intihal suçlaması ile karşılaşmaktadır. Fikir ve sanat eserleri kanununda intihal ile ilgili cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumunun mevzuatında da bu konudaki cezai yaptırımlara yer verilmiştir. Halen yargı mercilerinde pek çok intihal davası görülmeye devam etmektedir. Bir eseri oluştururken başka bir kişiye ait eserden herhangi bir izin almadan ve sözleşme yapmadan kendi eserine alınması işidir.

Akademik Dünyada Önemli Bir Sorun Olan İntihal Nedir

Atıf yapmadan ya da kaynak göstermeden yapılan alıntılar intihal nedir sorusu kapsamına girer. Eser hazırlarken başkalarına ait görüşler mutlaka kullanılır. Fakat buna ait bazı yolların ve yöntemlerin uygulanması gerekir. Örneğin yazar C’ye ait görüşler tırnak (“…”) içine yerleştirilerek ve sayfa altında bir numara verilmek suretiyle atıf yaparak yer verilebilir. Burada atıf yapılan kitabın sayfası, yazarı ve baskısı gibi bilgilere yer verilmelidir. Gerek fikir ve sınai eserler kanununa gerek de YÖK mevzuatındaki düzenlemelere uygun olan yöntem bu şekildedir. Eğer bu yönteme uygun atıf yapılmayıp sadece alıntı yapılan kitabın adı hazırlanan eserin en arka sayfasında kaynak olarak gösterilirse bu durum doğru alıntılama için yeterli olmayacaktır. Böyle bir durumda eser hazırlarken suçlu duruma düşmekle karşı karşıya kalınabilir.

İntihal Oranı Nasıl Düşürülür

Fikri ve sanat eserleri kanununun 35 inci maddesi konu ile ilgili olarak “haksız iktibas” ve “usulsüz iktibas” kavramlarına yer verilmiştir. İntihali oranını düşürmek için

  • Amaca yönelik haklı gösterilebilecek oran çerçevesinde alıntı yapmak mümkündür
  • Alıntının hemen arkasına yerleştirilecek dipnotta gösterilmesi gerekmektedir
  • Kaynakça kısmında tekraren yer vermek gerekir
  • Okuyanların ilgili görüşün kime ait olduğunu, hangi yazar tarafından kaleme alındığını, hangi kitaptan alıntı yapıldığını zorlanmadan rahat bir şekilde görmesi sağlanmalıdır
  • Yeni eseri hazırlayanın görüşü zannedilecek yaklaşımlardan kaçınılmalıdır
  • İntihal tespitlerinde yargı mercileri tarafından çeşitli cezalar verilmesi yanında öğretim üyeliğinden ihraç edilmeye kadar varan yaptırımların uygulandığının da bilinmesi gerekir.
Blog

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.