Blog

24 Ağustos 2018

Bir Sayfa Tez Ne Kadar Zamanda Yazılır ?

Bilindiği gibi 10 parmak klavye ile yazma yeteneği motor hareketlerdendir. Tıpkı bisiklet binme, diz kapağının altına vurulduğunda bacaktaki sıçrama gibi… 10 parmak klavye ile yazma becerisine sahip olanlar tuşlara bakmadan kolay bir şekilde yazılarını yazabilirler. Her bir harfe farklı parmak atanarak yapılan uygulama çalışmaları için çeşitli süreler ortaya konmaktadır. Kimine göre 30 saatte on parmak klavye kullanımı öğrenilebilirken kimine göre ise en az 100 saatlik çalışma gerekir. Kimine göre 40 günde öğrenilebilirken kimine göre ise 90 günlük bir çalışmanın sonunda öğrenilebilir. Bu süreler kişiden kişiye değişebilir ancak tez yazmak için sadece on parmak daktilo yazım becerisine sahip olmak yeterli değildir.

Times New Roman yazı karakterinde 12 punto harf büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında ayarlaması yapılmış bir yazı on parmak yazı becerisi ile 15 dakikada yazılırken konu tez olduğunda ise daha çok zamana ihtiyaç duyulur. Çünkü tez yazmak sadece bir metne bakarak yazıyı bilgisayara aktarmak değildir.  Tez yazımı için pek çok kuralın aynı anda değerlendirilmesi gerekliliğinin yanı sıra onlarca kaynaktan yararlanarak elde edilecek bir metin söz konusudur. Onun için yazının başlığında sorulan soru bir sayfanın ne kadar sürede yazılacağı değil, bir sayfa tezin ne kadar sürede yazılacağıdır. Hele literatür tarama çalışmasının yanında tez önerisi ve analizlerin yorumlanması gibi nitelikli ve yorucu çalışmaların da var olduğu düşünülürse tez yazmak için verilen sürenin yeterli gelmeyeceği bile düşünülebilir. O nedenle bir tezin tamamlanması pek çok kişi için zaman yetersizliği nedeni ile gecikmekte ve tez tamamlama için ek süre talebi ile karşılaşılmaktadır.

Zamanın iyi yönetilmemesi nedeni ile redaksiyon yapılmayan tezler komisyona sunulmaktadır. İçerik yönüyle harika, tez konusu itibariyle önemli bir boşluğu dolduracak olan çalışma zaman daralması bahane edilerek özenden uzak, redaksiyon yapılmamış bir halde tamamlanmaktadır. Bu arada redaksiyonun ne olduğunu merak edenler redaksiyon nedir başlığını taşıyan yazımızı okuyabilirler. Unutulmamalıdır ki tez bir dönem ödevi değildir. Gelecek kariyer basamaklarının en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bitireyim kurtulayım düşüncesi bir üniversiteli için doğru bir yaklaşım olamaz. Ayrıca bitirme tezi insanın hayatı boyunca önüne çıkacak fırsatları yakalaması için de çok önemlidir. İyi yönetilemeyen tez yazım süreci ile kaliteli bir çıktı elde edilemez.

Henüz yolun başında iken zaman ilerlemeden planlamayı iyi yapmalı, kaliteli bir çalışma ortaya koymaya çalışılmalıdır.

Blog

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.