Blog

26 Kasım 2018

Tez Konusu Belirlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez konusu belirleme tez yazmanın ilk ve en önemli aşamalarından biridir. Tez konusu belirlerken öncelikle kendi alanınız üzerinde tez konusu belirlemek daha doğru olur. Alan dışına çıkarak tez yazmaya çalışmak yorucu olabileceği gibi hakim olmadığınız bir konuda değerlendirme yapmanıza  ve ciddi hatalara neden olabilir.

Tez konusu belirleme aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise çok genel bir konu hakkında tez yazılmamasıdır. Genel konuların alt başlıkları  ve kapsamı çok fazla olacağı için öğrenci için işin içinden çıkmak çok zor olabilir. Bu nedenle genel bir konu yerine alanıınzla ilgili bir alt konuda yapılacak bir tez konusu sizin için  daha verimli olacaktır. Ayrıca teziniz belli bir konu içerisinde sınırlı olsun. Birden fazla konu hakkında tez yazmaya kesinlikle çalışmayın. Yazacağınız tezin ilgi duyduğunuz veya sevdiğiniz bir konuda olması tezi zevkle yapmanıza ve daha şevkli bir çalışma yapmanıza neden olacaktır.

Teze ilişkin bir konu seçildikten sonra kaynak taraması yapılmalı ve konuya ilişkin kaynaklar değerlendirilerek not edilmelidir. Daha önce hiç yazılmamış bir konuda tez yazma düşüncesi size büyük zorluklar çıkarabilir. Tezle ilgili kaynaklara kolayca ulaşılabilmesi ve kaynakların mümkün mertebe güncel olması da önemli bir husustur.

Tez Konusu belirlerken dikkat edilecek bir diğer husus şayet yazmayı tasarladığınız tezle ilgili veri toplanması gerekiyorsa veya istatistiki bilgiye ihtiyaç varsa bunlara ilişkin hangi verilerin bulunması gerektiğinin saptanmasıdır. Hakkında veri bulunmasının mümkün olmadığı veya somut istatistiki bilgilerin bulunmadığı tez konuları sizin belirli bir süre sonra elinizi kolunuzu bağlayacaktır. Kesinlikle kaynak ve veri sıkıntısı çekeceğiniz tez konularını seçmeyin.

Tez konusu belirleme aşamasında atlanılmaması gereken hususlardan birisi de tez danıışmanından yardım ve destek alınmasıdır. Hatta tez danışmanı tarafından verilecek bir tez konusu sizin için daha yapıcı ve yol gösterici olabilir. Tez danışmanının olurunu net bir şekilde almadığınız tez konularına kesinlikle girmeyin ve danışmanınızla etkileşim halinde olun.

Tez konusu belirledikten sonra tez araştırması ile ilgili konunun sınırlarının iyi çizilmesi ve konu içerisinde kalınmasıdır.  Yapılacak literatür taraması ile tezin konusunun ve kapsamının sınırları net bir şekilde belirlenmelidir.

Tez Türkiye

Blog

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat WhatsApp Destek Hattı