Monthly Archives: Aralık 2018

21 Aralık 2018

İntihal ve İntihal Kontrol Programları

Türk Dil Kurumu’na göre ‘İntihal’ (aşırma) “başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım basit bir açıklama olarak gözükse de öğrenciler ve akademik kariyer peşinde koşanlar için çok büyük anlamlar ifade etmektedir. Esasen intihal başkasının hazırladığı eseri veya çalışmayı kişinin kendi eseri gibi […]

Blog