Blog

21 Aralık 2018

İntihal ve İntihal Kontrol Programları

Türk Dil Kurumu’na göre ‘İntihal’ (aşırma) “başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım basit bir açıklama olarak gözükse de öğrenciler ve akademik kariyer peşinde koşanlar için çok büyük anlamlar ifade etmektedir.

Esasen intihal başkasının hazırladığı eseri veya çalışmayı kişinin kendi eseri gibi göstermesi sebebiyle bir çeşit sahtekarlık ve hırsızlık olarak görülmektedir. İntihal, akademik çevrelerde akademik veya bilimsel hırsızlık (plagiarism) olarak ifade edilmekte ve karşı karşıya kalnıdığında çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Önceleri bilişim teknolojisinin yeterince gelişmemesinden dolayı sunulan tez veya çalışmalarda kontrolün, denetimin ve intihal incelenmesinin yapılması çok zor aynı zamanda vakit alan bir durumdu. Ancak internet kullanımının yaygınlaşması ve gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde yapılan çalışmalarda veya hazırlanan tezlerde intihal olup olmadığı çeşitli programlarla vasıtasıyla görülebilmektedir. Kapsamlı bir algoritmaya sahip programlar sayesinde yazılan tez ve hazırlanan çalışmaların analizi diğer tez ve çalışmalarla internet ortamında incelenmekte ve çalışmanın orijinal bir çalışma olup olmadığı yada ne oranda intihale uğradğı anlaşılabilmektedir. Bu programların en bilinenleri turnitin ve ithenticate programlarıdır.

Turnitin, web tabanlı intihal tespit hizmeti veren bir yazılımdır. Bu şekilde akademik çalışmaların, makalelerin, tezlerin, proje ve ödevlerin hazırlanmasında ne kadar intihale uğradığı ve usulsüz alıntı yapıldığı tespit edilebilmektedir. Turnitin, hazırlanan akademik çalışmaları, ödev, proje ve benzeri çalışmaları daha önce programa yüklenmiş olan çalışmalarla birlikte internet veri tabanları ile karşılaştırma ve yapılan çalışmalar ile daha önce yapılmış çalışmaların benzerliklerini yüzdelik oran halinde gösterme prensibine göre çalışır. Bu şekilde hazırlanan çalışmanın hangi oranda intihal veya aşırma maruz kaldığıyüzdelik oranla anlaşılır.

Bir diğer intihal programı olan iThenticate yazılımı da yine hazırlanmış olan çalışmanın daha önceden hazırlanmış olan diğer çalışmalarla arasındaki benzerlik tespitini yapan ve yüzde olarak ne kadar intihal yapıhdığını gösteren bir programdır. Turnitin ve iThenticate intihal engelleme programları kullanılan en yaygın programlar olmakla birlikte URKUND, Viper, Plagium, Plagiarisma, WcopyFind gibi başka yazılımlarda benzer amaçlarla kullanılabilmektedir.

Bu programların kullanılması ile hem çalışmaları hazırlayan öğrenci ve akademisyenler, hem de sorumlu editör ve danışmanlar kolaylıkla çalışmayı inceleyip intihal oranını tespit ederler. Bu programlar çalışmaların özgün olması yönünde önemli kontrol araçlarıdır.

Bununla birlikte, programların tam manasıyla gerçekçi değerlendirme yaptığı ve yüzde yüz doğruluk payıyla intihal oranını tespit ettiği düşüncesi yanlıştır.İntihal programlarının rantabl çalışmasını engelleyen bazı nedenler vardır.Örneğin, bu programlar kitapları veya çevrimdışı kaynakları tarayamaz. Ama programların hazırlanan çalışmanın daha önceden hazırlanmış çalışmalarla olan benzerliğini inceleyip ortaya koyması açısından çok faydalıdır.

Blog

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat WhatsApp Destek Hattı