Blog

21 Şubat 2019

Özgünlük ve İntihal

Akademik kariyeri hedefleyenler için akademik çalışmalar kendi kariyer hedefleri için yapılması gereken önemli sorumluluklar arasındadır. Son yıllarda yüksek eğitime yönelik hızla artan ilgi ve toplumda kabul gören akademik kariyer hedefleri hazırlanan tez ve benzeri akademik çalışmaların sayısını da önemli oranda arttırmıştır. Akademik çalışmaları hedefleyenler için kendilerini gösterme ve yeterliliklerini sunma aracı olan tez, makale ve benzeri çalışmaların hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi özgünlük hususudur.

Özgünlük genel itibariyle hazırlanan tez, çalışma veya projenin yeni bir fikir ihtiva etmesini yada var olan bir bilgiye, araştırmaya orjinal katkı yapılmasını ifade etmektedir. Özellikle akademik çalışmalar da kişinin üretgenliği, ortaya yeni ve farklı bir bilgi koyabilmesi önemlidir. Akademik çalışmalarda özgünlükten kasıt yeni bir şey veya yeni bir bakış açısı sunulması, araştırma yapılan konuya bilimsel katkı sunulmasıdır. Yenilikçi ve üretgen bir yaklaşımın sonucu olan özgünlük akademik çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Özgünlük kavramı intihal kavramı ile iç içe bir kavramdır. Özgünlük kavramı daha çok yapılan çalışmanın bilimsel olarak araştırma alanına katkısı ile ilgiliyken, intihal ise çalışmanın etik yani ahlaki durumu ile ilgili bir kavramdır. Özgünlük akademik çalışmada istenilen bir husustur. Özellikle tez çalışmalarında özgünlük aranmakta ve giriş bölümünde ‘Çalışmanın Önemi’ başlığı altında yapılan çalışmanın arıştırma yapılan alana ne tür bir katkı sağlayacağı anlatılması istenmektedir. Bu hususu yeterli şekilde izah edemeyen veya başka bir çalışmanın sunduğu bilgileri aynı şekilde irdeleyen çalışmalar özgün olarak kabul edilmezler.

Son yıllarda bir çalışmanın özgün olup olmaması intihal programları ile kısmen incelenebilmektedir. Bazı intihal programları sayesinde yapılan çalışma ile diğer çalışmaların benzerlik oranlarını karşılaştırarak kıyaslanabilmesi mümkün hale gelmiştir. Yapılan karşılaştırma neticesinde belirli bir oranın üzerinde olan akademik çalışmalar intihal olarak değerlendirilmekte ve kabul edilmemektedir.

TezTürkiye

Blog

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat WhatsApp Destek Hattı