Proje Danışmanlığı

Konusunda derin bilgi sahibi uzmanlarımız ile nitelikli projeler hazırlamaktayız. Projelerinize konu ve içerik danışmanlığı ile Proje Dokümanı Hazırlama hizmeti vermekteyiz.

Projelerin yeni çağrı dönemine uygun başlıklar çerçevesinde düzenlenmesi, bütçelendirilmesi ve doğru faaliyetlerin en uygun şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmanızı kolaylaştırıcı danışmanlık faaliyetlerimizden yararlanın.

 

Avrupa Birliği Projeleri (Ulusal Ajans): 

ERASMUS + Avrupa Birliği’nin 2014-2020 için geçerli eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programıdır. Kişilerin yaşına ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamında;

 • Okul Eğitimi Programı
 • Yükseköğretim Programı
 • Mesleki Eğitim Programı
 • Yetişkin Eğitimi Programı
 • Gençlik Programı
 • K1, K2, K3 Ana Eylemleri,
 • Özel Eylem ve Spor Destekleri hakkında proje danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

 

KOSGEB Projeleri

KOBİ ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırma; rekabet gücünü geliştirme adına verilen desteklerdir. Bu kapsamda aşağıdaki konular ve diğer alanlada proje danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

 • Girişimcilik Destek Programı: 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz. 150.000 TL’ye kadar
 • Genel Destek Programı: 15 farklı konuda 470.000 TL’ye kadar
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: 1.500.000 TL’ye kadar

 

TÜBİTAK Projeleri

Toplumun yaşam kalitesini artırma ve sürdürülebilir gelişmeye hizmet amacına yola koyulan TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanında yönlendirici, yenilikçi ve katılımcı bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Buna yönelik olarak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamında TÜBİTAK – TEYDEP proje danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projeleri 

TKDK, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Ulusal kalkınma program, plan, ilke ve hedefleri çerçevesinde AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların kullanımı söz konusudur. Bu kapsamda;

 • 101-2, 101-3
 • 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 302-6, 302-7 kodlu tedbirlere yönelik projelere dair danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Kalkınma Ajansı Projeleri

Avrupa Birliği hedefine yönelik ülkemizin bölgeler arası gelişmişlik ve gelir farklarının azaltılmasına yönelik politikalar gereği kurulan kalkınma ajansları mali destek ve teknik desteklerinize yönelik proje danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

 

Gençlik Spor Bakanlığı Projeleri

Bakanlığın gençlerin kişisel gelişim ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla verilen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. 2018 itibariyle proje başına 5.000 TL – 20.000 TL arasında mali destek sağlanacaktır.

WhatsApp chat WhatsApp Destek Hattı